☰ Menu
Zespół Szkół w Trzebiatowie

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Trzebiatowie

Zespół Szkół w Trzebiatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Trzebiatowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Poruszanie się bez użycia myszki
 • Obsługa strony jest utrudniona przy użyciu klawiatury, część pól nie posiada wyraźnego podświetlenia obecnie zaznaczonego menu lub treści.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Stosowanie czytników stron
 • Na dzień sporządzenia oświadczenia strona nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów.
 • Wielkość czcionki
 • Na stronie w górnym pasku serwisu można wybrać powiększenie (A+) lub pomniejszenie (A-) wielkości czcionki. Ponadto, przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu.
 • Kontrast
 • Na stronie w górnym pasku serwisu można wybrać jeden z dwóch wariantów wyświetlania treści:
 • normalny i wysoki kontrast (obraz czarno-biały lub żółto-czarny).
 • Zrozumiałość i czytelność treści
 • Treści i sposób prezentacji przygotowujemy tak aby treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.
 • Opisy alternatywne grafik i zdjęć
 • Na stronie do umieszczanych grafik i zdjęć przedstawiających istotne informacje są dodane alternatywne opisy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Dembiński.
 • E-mail: admin@it-serwis.com.pl
 • Telefon: 91 38 72 231

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Trzebiatowie
 • Adres: Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta
  Plac Lipowy 15
  72-320 Trzebiatów
 • E-mail: zstrzebiatow@gryfice.pl
 • Telefon: 91 38 72 231

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do szkoły prowadzi jedno wejście z poziomu chodnika.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy osobowej.
 • W budynku nie ma toalety dostępnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości bezpośredniego skorzystania z usług tłumacza migowego.
Wytworzył:
Udostępnił:
Dembiński Maciej
(2021-01-29 18:10:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Dembiński Maciej
(2021-01-29 18:10:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 28791