☰ Menu
Zespół Szkół w Trzebiatowie

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2022 r.na: zakup i dostawę 28 szt. kurtek ucznia stanowiących doposażenie wyposażenia specjalistycznego dla uczniów OPW oraz indywidualnego pakietu wypoważenia dla 58 uczniów OPW.

Termin składania ofert: 30.11.2022 do godz. 11.00

 

Treść zapytania ofertowego - do pobrania

Formularz cenowo - ofertowy - do pobrania

Wymagania techniczne dla kurtki - do pobrania

Wymagania techniczne dla munduru - do pobrania

Umowa OPW - do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

 


Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2021 r. na: EKOGROSZEK gatunek 1 

 

Termin składania ofert: 02.11.2021 r. do godz. 12.00

 

Treść zapytania ofertowego - do pobrania

Wzór umowy - do pobrania

Formularz ofertowy - do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania


 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2021 r. na: EKOGROSZEK gatunek 1 

 

Termin składania ofert: 06.10.2021 r. do godz. 12.00

 

Treść zapytania ofertowego - do pobrania

Wzór umowy - do pobrania

Formularz ofertowy - do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

Informacja o unieważnieniu postępowania - do pobrania

 


Zapytanie ofertowe z dnia 13.09.2021 r. na: EKOGROSZEK gatunek 1 

 

Termin składania ofert: 21.09.2021 r. do godz. 14.00

 

Treść zapytania ofertowego - do pobrania

Załącznik nr 1 - do pobrania

Załącznik nr 2 - do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

 


                                                                                                                 

Trzebiatów, 13.11.2020 r.

                                                             Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020r. w ramach IV edycji Programu MON Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe składamy zapytanie ofertowe.

I.ZAMAWIAJĄCY

Powiat Gryficki

Plac Zwycięstwa 37

72-300 Gryfice

NIP 857-17-28-259

Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta 

Plac Lipowy 15

72- 320 Trzebiatów

REGON: 810532052

e-mail Zamawiającego:  zstrzebiatow@gryfice.pl

II.              OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  : Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych pakietów indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020r.                   w ramach IV edycji Programu MON Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.  

 

1.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020r.

wg Wymagań Technicznych MON załączonych do zapytania ofertowego.

LP

NAZWA  ASORTYMENTU

 

J.M

 

ILOŚĆ

1

Bluza i spodnie Ubioru Mundurowego Ucznia wg. Wymagań Technicznych

kpl

 

1

 

2

Koszulka T-SHERT w kolorze jednolitym dla szkoły

szt

2

3

Beret ( granatowy)

szt

1

4

Zestaw oznak regulaminowych do umundurowania*

kpl

1

5

Bluza ocieplana typu polar ( do kurtki ubrania ochronnego typu Gore-Tex)

szt

 

1

6

Plecak taktyczny o poj. minimum 25 litrów ( w kolorze czarnym lub kamuflażu pantera)- jednolite dla szkoły

 

szt

 

1

7

Rękawice zimowe( czarne)

kpl

1

8

Czapka zimowa( czarna)

szt

1

 

* zestaw oznak:

- oznaka rozpoznawcza placówki edukacyjnej

- oznaka rozpoznawcza programu (CWKM)                                                                                                                

- oznaka indentyfikacyjna z nazwiskiem                                                                                                                        

- 2 szt. oznaki przynależności państwowej                                                                                                                    

- oznaki klasy ( II, III )

 

Zamówienie dotyczy 22  kpl. dla 22 uczniów

 

                       Dostarczone pakiety  muszą być oryginalne, nowe i wolne od wad technicznych. Wykonawca wykona całość zamówienia własnymi siłami, bez powierzania realizacji zamówienia podwykonawcom.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 5 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny do siedziby Zamawiającego.

IV.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Oferta powinna być złożona na druku załączonego formularza „OFERTA”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.     Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail : zstrzebiatow@gryfice.pl

3.     Osoba uprawniona do kontaktów: Jadwiga Jaworska, tel. 913872231                             

4.     Termin składania ofert upływa  19.11.2020 r. o godz. 11.00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone.

5.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.     Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

7.     Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszego Zapytania.

8.     Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.

9.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V.OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.     cena  50%

2.      czas wykonania 50%

VI.ROZTRZYGNIECIE POSTEPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia  23.11.2020r. do godziny 12.00.    Cena i czas wykonania  najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową najpóźniej w dniu  24.11.2020 r. do godziny 12.00. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowana umowa, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

VII.UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

1.     Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta niepodlegająca 

 

Załączniki:

- treść zapytania

- oferta

- umowa

- wymagania techniczne

Wytworzył:
(2021-10-01)
Udostępnił:
Dembiński Maciej
(2020-11-13 13:50:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Dembiński Maciej
(2022-12-02 21:12:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 28791